Bài 26.1 Trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Dãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là :

Dãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là :

A. CO2, SO2, Na2O, SO3, NO2.       B. CaO, CO2, SO2, P2O5.

C. CO2, SO2, SO3, P2O5, NO2.        D. NO2, P2O5, Fe2O3, CaO.

Giải

Phương án đúng là: Đáp án C

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan