Bài 26.11 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Một oxit tạo thành bởi mangan và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa mangan và oxi là 55 : 24. Hãy xác định công thức phân tử của oxit.

Một oxit tạo thành bởi mangan và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa mangan và oxi là 55 : 24. Hãy xác định công thức phân tử của oxit.

Giải

Gọi công thức của oxit là \(M{n_x}{O_y}\)

Theo đề bài, ta có : \({{55x} \over {16y}} = {{55} \over {24}} \to {x \over y} = {{16} \over {24}} = {2 \over 3}\)

Công thức phân tử của oxit là:  \(M{n_2}{O_3}\).

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan