Bài 26.2 Trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Dãy gồm các chất thuộc loại oxit bazơ là

Dãy gồm các chất thuộc loại oxit bazơ là :

A. FeO, CaO, CO2, NO2.                   B. CaO, K2O, MgO, Fe2O3.

c. CaO, NO2, P2O5, MgO.                 D. CuO, Mn2O3, CO2, SO3.

Giải

Phương án đúng là : Đáp án B

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan