Bài 29.19 Trang 42 Sách bài tập (SBT) hóa học 8

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Đốt cháy hoàn toàn a lít khí hiđrocacbon CxHy, thu được 6,72 lít khí CO2 và 7,2 g H2O. Tìm công thức phân tử hiđrocacbon, biết hiđrocacbon này cdl tỉ khối so với heli bằng 11, các khí được đo ở đktc.

Đốt cháy hoàn toàn a lít khí hiđrocacbon CxHy, thu được 6,72 lít khí CO2 và 7,2 g H2O. Tìm công thức phân tử hiđrocacbon, biết hiđrocacbon này có tỉ khối so với heli bằng 11, các khí được đo ở đktc.

Trả lời 

\({n_{C{O_2}}} = {{6,72} \over {22,4}} = 0,3(mol);{n_{{H_2}O}} = {{7,2} \over {18}} = 0,4(mol);{M_{{C_x}{H_y}}} = 11 \times 4 = 44(g/mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

\({C_x}{H_y} + (x + {y \over 4}){O_2} \to xC{O_2} + {y \over 2}{H_2}O\)

Theo phương trình: \({x \over {0,5y}} = {{0,3} \over {0,4}} = {3 \over 4} \to {x \over y} = {3 \over 8}\) .

Công thức phân tử của hidrocacbon có dạng \({({C_3}{H_8})_n}\) có M=44( g/mol). 

Vậy 44n = 44 \( \to \) n=1. Công thức phân tử của hidrocacbon là \({C_3}{H_8}\)

 

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan