Bài 9.24 trang 84 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Brom lỏng hay hơi đều rất độc. Hãy dùng một hóa chất thông thường, dễ kiếm để hủy diệt lượng brom lỏng chẳng may bị đổ ra.

Brom lỏng hay hơi đều rất độc. Hãy dùng một hoá chất thông thường, dễ kiếm để huỷ diệt lượng brom lỏng chẳng may bị đổ ra.

Đáp án

Đổ vôi tôi vào để khử brom: \(2B{r_2} + 2Ca{(OH)_2} \to CaB{r_2} + Ca{(BrO)_2} + 2{H_2}O\)

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan