Bài 9.25 trang 84 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Vì sao những dụng cụ thủy tinh sau khi làm thí nghiệm với photpho cần được ngâm vào dung dịch ...

Vì sao những dụng cụ thuỷ tinh sau khi làm thí nghiệm với photpho cần được ngâm vào dung dịch \(CuS{O_4}\) trước khi rửa?

Đáp án:

Khi làm thí nghiệm P đỏ\(\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow \)hơi P \(\buildrel {ngưng\;tụ} \over \longrightarrow \) P trắng (rất độc)

P trắng có phản ứng với muối của một số kim loại như Cu, Pb, Ag, Au nên dùng dung dịch \(CuS{O_4}\) có thể loại trừ được P trắng:

\(2P + 5CuS{O_4} + 8{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4} + 5{H_2}S{O_4}\)

\(+ 5Cu.\)

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan