Bài tập 10 trang 16 Sách bài tập (SBT) GDCD 6

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Dũng có suy nghĩ sai. Học sinh cần phải biết lễ độ, tôn trọng các thầy cô, dù là bây giờ không còn dạy mình nữa.

Bài tập 10: Nhìn thấy cô giáo cũ đang đến gần, Dũng nghĩ : Cô ấy không còn dạy mình nữa, chẳng cần chào đâu.

Câu hỏi . Em đánh giá thế nào về suy nghĩ đó của Dũng ?

Trả lời 

Dũng có suy nghĩ sai. Học sinh cần phải biết lễ độ, tôn trọng các thầy cô, dù là bây giờ không còn dạy mình nữa.


>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan