Điều khoản sử dụng

Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng (“Thỏa thuận”) trước khi tiến hành cài đặt bất kỳ phần nào của ứng dụng Lời Giải Hay (bao gồm nhưng không giới hạn các phần mềm, các file và tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn

1. Cập nhật

Thỏa thuận này có thể được nhật thường xuyên, phiên bản cập nhập sẽ được chung tôi công bố tại website: http://sachbaitap.com/policy/vi.html Phiên bản cập nhập sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng hoặc vào website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật

2. Giới thiệu về Ứng dụng

Lời Giải Hay là ứng dụng hỗ trợ các bạn học sinh trong việc học tập và giải đáp câu hỏi trong quá trình học tập

3. Quyền sử hữu Ứng dụng

Ứng dụng này được phát triên và sử hữu bởi Nhóm phát triển Thành Phát (Sau đây gọi tắt là Cty), tất cả các quyền sở hưu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa trong ứng dụng: các sửa đổi bổ sung, cập nhật của Ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Nhóm phát triển Thành Phát và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm hại tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sụ đồng ý và cho phép bằng văng bản của Cty.

4. Sử dụng ứng dụng

Bạn có quyền sử dụng Ứng dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hình vi sau đây nếu không có sự đồng bằng văn bản của Cty.

5. Bảo mật và sử dụng dữ liệu người dùng

Ứng dụng có thể sử dụng các thông tin về thiết bị, tài khoản của bạn của bạn cho các mục đích sau