Bài 1 trang 70 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Bài tập 1: Nhà nước ta là nhà nước của ai ?

Trả lời

Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan