Bài 25.7 Trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4.5 trên 4 phiếu

Một oxit của lưu huỳnh trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

Một oxit của lưu huỳnh trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

Giải

Giả sử công thức hóa học của oxit có dạng \({S_x}{O_y}\)

Theo giả thiết, ta có : \({{16y} \over {32x + 16y}} = {{60} \over {100}}\)

Rút ra tỷ lệ: 

\({x \over y} = {{640} \over {1920}} = {1 \over 3} \to \left\{ \matrix{x = 1 \hfill \cr y = 3 \hfill \cr} \right.\)

Công thức hóa học của oxit lưu huỳnh là \(S{O_3}\)

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan