Bài 29.13 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Cho 5 g photpho vào bình có dung tích 2,8 lít chứa không khí (ở đktc), rồi đốt cháy hoàn toàn lượng photpho trên thu được m gam điphotpho pentaoxit . Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, hiệu suất phản ứng đạt 80%. Tính m.

Cho 5 g photpho vào bình có dung tích 2,8 lít chứa không khí (ở đktc), rồi đốt cháy hoàn toàn lượng photpho trên thu được m gam điphotpho pentaoxit . Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, hiệu suất phản ứng đạt 80%. Tính m.

Trả lời 

\({n_P} = {5 \over {31}} = 0,16(mol);{n_{{O_2}}} = {{2,8 \times 20} \over {22,4 \times 100}} = 0,025(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

           \(4P\,\,\,\, + \,\,\,\,\,5{O_2} \to 2{P_2}{O_5}\)

Theo phương trình :  4 mol        5 mol     2 mol 

Theo đề bài:             0,16 mol    0,025 mol

Ta có tỷ lệ: \({{0,16} \over 4} > {{0,025} \over 5} \to \) dư nên tính khối lượng \({P_2}{O_5}\) theo \({O_2}\)

\({n_{{P_2}{O_5}}} = {{0,025 \times 2} \over 5} = 0,01(mol)\)

Khối lượng \({P_2}{O_5}\) thực tế thu được : \(142 \times 0,01 \times {{80} \over {100}} = 1,136(g)\)

 

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan