Bài 29.7 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Xác định công thức hoá học một oxit của lun huỳnh có khối lượng mol là 64 g/mol và biết thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh trong oxit là 50%.

Xác định công thức hoá học một oxit của lun huỳnh có khối lượng mol là 64 g/mol và biết thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh trong oxit là 50%.

Trả lời 

Giả sử công thức hóa học ủa oxit có dạng \({S_x}{O_y}\)

Cách 1: - Trong 1 mol oxit của lưu huỳnh có 32 g S và 32 g O.

             - Số mol nguyên tử S và O trong 1 mol hợp chất:

\({n_S} = {{32} \over {32}} = 1(mol);{n_O} = {{32} \over {16}} = 2(mol)\)

Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 1 nguyên tử S và 2 nguyên tử O.

            - Công thức hóa học của hợp chất :\(S{O_2}\)

Cách 2: \({M_{{S_x}{O_y}}} = 64g/mol\)

           \(\% {m_S} = \% {m_O} = 50\% \)

Theo giả thiết ta có :

\({{x \times 32} \over {64}} = {{y \times 16} \over {64}} = {{50} \over {100}}\)

\( \to x = 1;y = 2\)

Công thức hóa học của oxit : \(S{O_2}\).

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan