Bài 31.3 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là

Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là

A. 6.1023 ph ân t ử H2                         B. 0,6 g CH4

C. 3.1023 ph ân t ử H2O                     D. 1,50 g NH4Cl.

Trả lời 

Phương án D

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan