Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 28 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Write the words in the box under the pictures. Practise pronouncing the words.

A. Phonetics - Ngữ Âm

1. Write the words in the box under the pictures. Practise pronouncing the words.

Viết các từ trong ô vào bên dưới bức tranh. Tập phát âm các từ đó.

KEY

1. straw (rơm)

2. offspring (con cái)

3. spring (lò xo)

4. pedestrian (người đi bộ)

5. string (sợi dây)

6. stripe (kẻ sọc)

7. instructor (người hướng dẫn)

8. sprout (mầm, chồi)

 

2. Underline the words with /spr/ and circle the words with /str/. Read the sentences.

Gạch chân dưới các từ có /spr/ và khoanh tròn từ có /str/. Đọc các câu.

1. The Strawberry Festival has been a tradition at New York University for 20 years. (Lễ hội Dâu Tây luôn là một truyền thống tại Đại học New York trong 20 năm.)

2. Parents don’t want theirchildren to talk to strangers. (Bố mẹ không muốn con mình nói chuyện với người lạ.)

3. Expresso is served for free in the festival. (Cà phê Expresso được phục vụ miễn phí trong lễ hội.)

4. This is difficult word, so a lot of people mispronounce it. (Đây là một từ khó, nên rất nhiều người phát âm nó sai.)

5. This is a one-way Street. You mustn't drive into it. (Đây là đường 1 chiều. Bạn không được lái xe vào đó.)

6. On Space Day, we invited an astronaut to our school to give a talk. (Vào ngày Không gian, chúng tôi đã mời một nhà du hành vũ trụ đến trường và có một buổi nói chuyện.)

KEY

 

  

 

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan