Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
 • Bài 38.15 Trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

  Bài 38.15 Trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

  25/03/2017 15:21 pm

  Cho 60,5 g hỗn hợp gồm hai kim loại kẽm Zn và sắt Fe tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric. Thành phần phần trăm khối lượng của sắt trong hỗnl hợp là 46,289%. Tính :

 • Câu 1 trang 82 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

  Câu 1 trang 82 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

  19/06/2017 08:43 am

  Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu cho các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2001.