Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 51 Vở bài tập Lịch sử 4

Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 51 Vở bài tập Lịch sử 4

Em hãy quan sát băng thời gian và ghi vào chỗ trống những sự kiện chính trong lịch sử dân tộc

Trả lời:

- Từ 179 TCN đến năm 938: hơn một nghìn năm đấu tranh giành độc lập.

- Năm 938: Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán

- Năm 938 đến năm 1009: nước ta buổi đầu độc lập

- Năm 1009 đến 1226: nước Đại Việt thời Lý.

- Năm 1226 đến năm 1400: nước Đại Việt dưới thời Trần.

- Thế kỉ XV: nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê

- Nước Đại Việt thế kỉ XVI – XVIII Trịnh Nguyễn phân tranh

- Năm 1786: Quang Trung thống nhất đất nước.

- Năm 1802 đến năm 1858: nhà Nguyễn thành lập đến khi thực dân Pháp đến xâm lược.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan