Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 52 Vở bài tập Lịch sử 4

Bình chọn:
4.4 trên 19 phiếu

Giải bài tập Câu 3 trang 52 Vở bài tập Lịch sử 4

Sau khi làm bài tập trong bài tổng kết ở SGK, em hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày sơ lược tiến trình phát triển của lịch sử nước ta từ thời Hùng Vương đến thời Nguyễn: Lần lượt trải qua các thời kì nào? Những sự kiện chính của mỗi thời kì là gì?

Trả lời:

Lịch sử Việt Nam phát triển qua nhiều thời kì, mỗi thời kì có những đặc điểm riêng độc đáo. Từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ II TCN, nhà nước Văn Lang - Âu Lạc thành lập ở Bắc Bộ. Lúc này, bộ máy nhà nước quân chủ còn sơ khai, quan hệ vua tôi gần gũi, hòa dịu, hình thành các ngành kinh tế nông nghiệp, đời sống của nhân dân đạm bạc và thích ứng với tự nhiên. Tiếp sau đó là thời kì Bắc thuộc kéo dài hàng nghìn năm. Dưới ách đô hộ và chính sách đồng hoá của các triều đại phong kiến Trung Quốc, người Việt Nam vẫn giữ được bản sác dân tộc, những phong tục tập quán co từ thời Lạc Việt vẫn được bảo tồn. Về chính trị, các cuộc khởi nghĩa giành độc lập nổ ra gần như liên tục: khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, khởi nghĩa Lý Bí… với chiến tháng Bạch Đằng lịch sử năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo, nhân dân Việt Nam đã giành lại được độc lập cho dân tộc. Sau đó, nước ta đã bước vào thời kì dựng và giữ nền độc lập từ thế kỉ X đến XIX. Đây là kỉ nguyên phục hưng của dân tộc và phát triển rực rỡ dưới các triều đại: Triều Lý (1010-1225), Triều Trần (1226-1440), Triều Lê (1428-1527), mà thành tựu tiêu biểu là nền văn minh Đại Việt, nền văn hoá Thăng Long. Dân tộc Việt Nam cũng nhiều lần chống trả quyết liệt sự xâm lăng của kẻ thù bên ngoài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống thế kỉ XI, ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông thế kỉ XIII và cuộc kháng chiến chống quân Minh thế ki XIV. Cuối thế kỉ XVII, chế độ phong kiến Việt Nam rơi vào tỉnh trạng khủng hoảng, đất nước bị chia cất. Phong trào Tây Sơn cuối thế kỉ XVIII thắng lợi, bước đầu thống nhất đất nưởc. Nửa đầu thế kỉ XIX, triều Nguyễn tiếp tục củng cố quốc gia thống nhất và xây dựng đất nước trên nhiều mặt.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan