Bài 9.43 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 9 phiếu

Giải bài 9.43 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất :

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất : \(HCOOH,C{H_3}{\rm{COOH,C}}{{\rm{H}}_3}C{H_2}OH,\) \(C{H_2} = CHCOOH.\) Viết các PTHH minh họa.

Giải :

Dùng quỳ tím nhận được \(C{H_3}C{H_2}OH\) là chất không làm

Dùng dung dịch brom/\(CC{l_4}\) nhận được, \(C{H_2} = CHC{\rm{OOH}}\)

Dùng phản ứng tráng bạc nhận ra HCOOH

Còn lại \(C{H_3}{\rm{COOH}}\)

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan