Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.23* trang 87 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.6 trên 31 phiếu

Câu nào sau đây là đúng ?

Câu nào sau đây là đúng ?

A. Nội năng của hệ nhất định phải có thế năng tương tác giữa các hạt cấu tạo nên hệ .

B. Nhiệt lượng truyền cho hệ chỉ làm tăng tổng động năng của chuyển động nhiệt của hạt cấu tạo nên hệ .

C. Công tác động lên hệ có thể làm thay đổi cả tổng động năng chuyển động nhiệt của các hạt cấu tạo nên hệ và thế năng tương tác giữa chúng .

D. Nói chung, nội năng là hàm của nhiệt độ và thể tích , nên trong mọi trường hợp nếu thể tích của hệ đã thay đổi thì nội năng của hệ phải thay đổi .

Giải:

- Câu A sai vì nội năng của hệ khí lí tưởng không bao gồm thế năng tương tác giữa các hạt cấu tạo nên hệ .

- Câu B sai vì nhiệt lượng truyền cho hệ còn có thể làm tăng tương tác giữa các hạt cấu tạo nên hệ .Ví dụ ta cấp nhiệt để làm cho hệ chuyển sang trạng thái .Lúc đó nhiệt độ không tăng mà thế năng tăng vì có sự thay đổi cấu trúc bên trong hệ .

- Câu C đúng , Ví dụ ta nén khí thì ta vừa làm khí nóng lên vừa giảm thể tích khí.

- Câu D sai vì nếu cho khí lí tưởng dãn vào chân không thì nộ năng của hệ không đổi mà thể tích của hệ tăng lên .

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan