Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.17 trang 86 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

Trong các câu nói sau đây về hiệu suất

Trong các câu nói sau đây về hiệu suất của động cơ nhiệt thì câu nào là đúng ?

A. Hiệu suất cho biết tỉ số giữa công hữu ích với công toàn phần của động cơ .

B. Hiệu suất cho biết động cơ mạnh hay yếu .

C. Hiệu suất cho biết phần trăm nhiệt lượng cung cấp cho động cơ được biến đổi thành công mà động cơ cung cấp.

D. Hiệu suất cho biết tỉ số giữa nhiệt lượng mà động cơ nhả ra với nhiệt lượng nhận vào.

Giải:

Chọn đáp án C.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan