Câu 5 trang 21 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, năm 2010.

 

Cho bảng 6:

Bảng 6. Cơ CẤU GDP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NĂM 2010   (Đơn vị: %)

Các thành phẩn kinh tế

Tổng cộng

Kinh tế Nhà nước

Kinh tế tập thể

Kinh tế tư nhân

Kinh tế cá thể

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Tỉ lệ

100,0

33,74

5,35

11,33

30,86

18,72

Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, năm 2010.

Trả lời:

a) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, năm 2010

b) Nhận xét về cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế ở nước ta

Qua biểu đồ ta thấy, cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế năm 2002 khá đa dạng nhưng chưa đồng đều:

-Kinh tế Nhà nước: chiếm tỉ trọng cao nhất (38,4%).

-Kinh tế cá thể: khá lớn (31,6%).

-Các thành phần kinh tế còn lại chiếm tỉ trọng nhỏ hơn: KT có vốn đầu tư nước ngoài (13,7%), Kinh tế tư nhân (8,3%) và thấp nhất là kinh tế tập thể (8,0%).

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan