Câu 4 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

Điền nội dung thích hợp vào ô trống để hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

Trả lời:

Nhân tố tự nhiên:

-         Đất đai

-         Khí hậu

-         Nguồn nước

-         Tài nguyên sinh vật

Nhân tố kinh tế - xã hội

-         Quy mô dân số

-         Chính sách kinh tế

-         Dân cư – lao động

-         Trình độ phát triển kinh tế

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan