Câu 4 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

Điền nội dung thích hợp vào ô trống để hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

Trả lời:

Nhân tố tự nhiên:

-         Đất đai

-         Khí hậu

-         Nguồn nước

-         Tài nguyên sinh vật

Nhân tố kinh tế - xã hội

-         Quy mô dân số

-         Chính sách kinh tế

-         Dân cư – lao động

-         Trình độ phát triển kinh tế

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan