Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2 trang 38 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9

Bình chọn:
4.5 trên 4 phiếu

Bài 1. Một gen có 3000 nuclêôtit, trong đó có 900 A.

Bài 1. Một gen có 3000 nuclêôtit, trong đó có 900A.

1. Xác định chiều dài của gen.

2. Số nuclêôtit từng loại của gen là bao nhiêu ?

3. Khi gen tự nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường tế bào bao nhiêu nuclêôtit ?

■   Lời giải

Bài 2. Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit :

                                         U U A X Ư A A U U X G A

  1. Xác định trình tự các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của gen tổng hợp ra mARN.
  2. Đoạn mARN trên tham gia tạo chuỗi axit amin. Xác định số axit amin trong chuỗi được hình thành từ đoạn mạch mARN.

■   Lời giải

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan