Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quảng cáo
  • Giải SBT Toán 10 trang 39, 40 Chân trời sáng tạo tập 2

    Giải SBT Toán 10 trang 39, 40 Chân trời sáng tạo tập 2

    Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 39, bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 40 SBT Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2. Bài 1. Trong một cái hộp có chứa 8 quả bóng màu trắng đánh số từ 1 đến 8; 10 quả màu xanh đánh số từ 1 đến 10; 12 quả bóng màu cam đánh số từ 1 đến 12. Từ hộp này, có bao nhiêu cách?