Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 11: Giữ gìn các công trình công cộng trang 39, 40, 41 Vở bài tập Đạo đức 4

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Bài 1 trang 39, bài 2, 3, 4 trang 40, bài 5 trang 41. Vở bài tập (VBT) Đạo Đức 4. Em hãy quan sát và nối các bức tranh dưới đây với ô chữ "Nên" hoặc "Không nên" cho phù hơp.

Bài tập 1 trang 39 VBT Đạo Đức lớp 4

Câu hỏi:

Em hãy quan sát và nối các bức tranh dưới đây với ô chữ "Nên" hoặc "Không nên" cho phù hơp.

Trả lời:

Bài tập 2 trang 40 VBT Đạo Đức lớp 4

Câu hỏi:

Hãy đánh dấu + vào ô trống trước những ý kiến em cho là đúng.

□ a) Công trình công cộng không phải của riêng mình nên không cần giữ gìn.

□ b) Giữ gìn công trình công cộng là thể hiện ý thức bảo vệ của công.

□ c) Chỉ người lớn mới có khả năng bảo vệ, giữ gìn công trình công cộng.

□ d) Bảo vệ, giữ gìn các điểm vui chơi, giải trí công cộng là tạo điều kiện để trẻ em thực hiện quyền vui chơi, giải trí.

Trả lời: 

 

a) Công trình công cộng không phải của riêng mình nên không cần giữ gìn.

+    

b) Giữ gìn công trình công cộng là thể hiện ý thức bảo vệ của công.

 

c) Chỉ người lớn mới có khả năng bảo vệ, giữ gìn công trình công cộng.

+

d) Bảo vệ, giữ gìn các điểm vui chơi, giải trí công cộng là tạo điều kiện để trẻ em thực hiện quyền vui chơi, giải trí.  

Bài tập 3 trang 40 VBT Đạo Đức lớp 4

Câu hỏi:

Em hãy điền các từ ngữ (Trách nhiệm, tài sản, lợi ích) vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp.

Công trình công cộng là ....... chung của xã hội. Các công trình đó phục vụ cho ..... của mọi người. Mọi người đều phải có ........ bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng.

Trả lời:

- Công trình công cộng là trách nhiệm chung của xã hội. Các công trình đó phục vụ cho lợi ích của mọi người. Mọi người đều phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng.

Bài tập 4 trang 40 VBT Đạo Đức lớp 4

Câu hỏi:

Em hãy cùng các bạn thảo luận về cách ứng xử trong mỗi tình huống sau:

a) Khi đi tham quan khu di tích lịch sử, Toàn rủ Quân khắc tên lên bia đá để kỉ niệm.

- Theo em, bạn Quân có thể có những cách ứng xử nào trong tình huống đó?

- Nếu em là Quân, em sẽ làm gì? Vì sao?

b) Ngồi trong rạp xiếc, một số bạn nhỏ ăn kẹo cao su xong, vứt ngay bã kẹo xuống sàn.

Nếu em có mặt lúc đó, em sẽ làm gì? Vì sao?

c) Đi chơi công viên, Hoàng rủ Trung thi ném đá vào những bức tượng.

- Theo em, bạn Trung có thể có những cách ứng xử nào trong tình huống đó?

- Nếu em là Trung, em sẽ làm gì? Vì sao?

Trả lời:

a) Quân có các cách ứng xử:

- Đồng ý với Toàn và khắc tên lên bia đá để kỉ niệm.

- Không làm theo Toàn và khuyên Toàn không nên làm vậy.

Em sẽ chọn cách hai bởi vì di tích lịch sử có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng với mọi dân tộc, việc khắc tên lên như vậy là hành vi phá hoại khu di tích.

b) Em sẽ khuyên bạn không nên làm như vậy bởi như thế sẽ có người đi qua và dẵm phải kẹo cao su đó.

c) Trung sẽ có các cách ứng xử:

- Cùng với Toàn và thi ném đá.

- Khuyên Toàn không nên làm vậy.

Bài tập 5 trang 41 VBT Đạo Đức lớp 4

Câu hỏi:

Em hãy cùng các bạn trong nhóm xây dựng và thực hiện một dự án về việc bảo vệ, giữ gìn một công trình công cộng ở địa phương

Trả lời:

Kế hoạch bảo vệ, giữ gìn công viên Hoàng Hoa Thám.

   - Quét dọn công viên.

   - Sơn lại những bức tượng bị rêu, cũ.

   - Dọn dẹp rác thải.

   - Trang trí lại công viên.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan