Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.17 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Cho số 728 031. Hãy hoàn thiện bảng sau:

Câu hỏi:

Cho số 728 031. Hãy hoàn thiện bảng sau:

Số 728 031

Chữ số

7

2

8

0

3

1

Giá trị của chữ số

   

8 x 1000

     

Phương pháp:

1 số có dạng \(\overline {abcdef} \)thì được phân tích là: a x 100 000+ b x 10 000+ c x 1 000 + d x 100 + e x 10 + f x 1

Lời giải:

+) Chữ số 7 đứng ở hàng trăm nghìn nên có giá trị 7 x 100 000

+) Chữ số 2 đứng ở hàng chục nghìn nên có giá trị 2 x 10 000

+) Chữ số 0 đứng ở hàng trăm nên có giá trị 0 x 100 

+) Chữ số 3 đứng ở hàng chục nên có giá trị 3 x 10

+) Chữ số 1 đứng ở hàng đơn vị nên có giá trị 1 x 1

Vậy em điền được như sau: 

Số 728 031

Chữ số

7

2

8

0

3

1

Giá trị của chữ số

7 x 100 000

2 x 10 000

8 x 1 000

0  x 100

3 x 10

1 x 1


Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan