Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.32 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Tính nhẩm bằng cách thêm (hoặc bớt) vào số bị trừ và số trừ cùng một số: a) 876 – 197; b) 1 997 – 354

Câu hỏi:

Tính nhẩm bằng cách thêm (hoặc bớt) vào số bị trừ và số trừ cùng một số:

a) 876 – 197;           b) 1 997 – 354

Phương pháp:

Cùng thêm (hoặc bớt) vào số bị trừ và số trừ cùng 1 số thì kết quả của biểu thức không đổi

Thêm (hoặc bớt) vào số bị trừ và số trừ cùng 1 số, sao cho số sau khi được thêm( hay bớt) là số “đẹp” (thường là số tròn chục, tròn trăm,..)

+ Số được thêm(bớt) nên được căn cứ vào số hạng gần tròn chục, tròn trăm,…

Lời giải:

a) 876 – 197 = (876 + 3) – (197 + 3) = 879 – 200 = 679.

b) 1 997 – 354 = (1 997 – 54) – (354 – 54) = 1 943 – 300 = 1 643.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan