Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.40 trang 19 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

Câu hỏi:

Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

a) 91. 11       b) 45. 12

Phương pháp:

Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: c. (a+b)= a.c +c.b

Lời giải:

a) 91. 11 = 91. (10 + 1) = 91. 10 + 91. 1 = 910 + 91 = 910 + (90 + 1) = (910 + 90) + 1  = 1000 + 1 = 1 001

b) 45. 12 = 45. (10 + 2) = 45. 10 + 45. 2 = 450 + 90 = (440 + 10) + 90 = 440 + (90 + 10) = 440 + 100 = 540.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan