Bài 15.11 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Bình chọn:
3.9 trên 57 phiếu

Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất nặng 20kg, thùng thứ hai nặng 30kg.

Bài 15.11. Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất nặng 20kg, thùng thứ hai nặng 30kg. Gọi điểm tiếp xúc giữa vai với đòn gánh là O, điểm treo thùng thứ nhất vào đòn gánh là O1, điểm treo thùng thứ hai vào đòn gánh là O2. Hỏi OO1 và OO2 có giá trị nào sau đây thì gánh nước cân bằng?

A. OO1 = 90cm, OO2 = 90cm.

B. OO1 = 90cm, OO2 = 60cm.

C. OO1 = 60cm, OO2 = 90cm.

D. OO1 = 60cm, OO2 = 120cm.

Trả lời:

Chọn B

Để gánh nước cân bằng thì OO1 và OO2 có giá trị OO1= 90cm, OO2 = 60cm. Vì khi đó P1d1 = P2d2  200.90 =300.60

Xem lời giải SGK - Vật lí 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan