Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 165+166. Ôn tập về giải toán

Bình chọn:
4.6 trên 83 phiếu
  • Câu 1, 2, 3, 4 trang 95 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

    Câu 1, 2, 3, 4 trang 95 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

    Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 95 bài 165 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Năm 2010 số dân của một huyện là 53 275 người, năm 2011 số dân của huyện này tăng thêm 761 người, năm 2012 so với năm 2011 tăng thêm 726 người. Hỏi năm 2012 huyện đó có số dân là bao nhiêu ?

  • Câu 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

    Câu 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

    Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 96 bài 166 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Quãng đường AC dài 12 350m gồm hai đoạn đường. đoạn đường AB dài bằng quãng đường AC (xem hình vẽ). Tính độ dài đoạn đường AB và đoạn đường BC.