Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.27 trang 15 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Một loại nước mía có nồng độ saccarozơ 7,5% và khối lượng riêng 1,1 g/ml. Từ nước mía đó người ta chế biến thành đường kết tinh (chứa 2% tạp chất) và rỉ đường (chứa 25% saccarozơ). Rỉ đường lại được lên men thành ancol etylic với hiệu suất 60%.

Một loại nước mía có nồng độ saccarozơ 7,5% và khối lượng riêng 1,1 g/ml. Từ nước mía đó người ta chế biến thành đường kết tinh (chứa 2% tạp chất) và rỉ đường (chứa 25% saccarozơ). Rỉ đường lại được lên men thành ancol etylic với hiệu suất 60%.

a) Tính khối lượng đường kết tinh và khối lượng rỉ đường thu được từ 1000 lít nước mía đó. Biết rằng 80% saccarozơ ở dạng đường kết tinh, phần còn lại ở trong rỉ đường.

b) Toàn bộ lượng ancol etylic thu được từ lên men rỉ đường nói trên được pha thành rượu 40°. Tính thể tích rượu 40° thu được biết rằng khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml.

Hướng dẫn trả lời: 

a) Khối lượng saccarozơ trong 1000 lít nước mía :  \(1000.1000.1,1{{7,5} \over {100}} = 82500g = 82,5kg\)

Khối lượng đường kết tinh : \({{82,5.80} \over {100}}.{{100} \over {98}} = 67,35kg\)

Khối lượng rỉ đường : \({{82,5.100} \over {25}}.{{20} \over {100}} = 66kg\)

b) PT:

\({C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + {H_2}O\buildrel {enzim} \over
\longrightarrow 4{C_2}{H_5}OH{\rm{ }} + {\rm{ }}4C{O_2}\)

342                                        4.46

Khối lượng ancol etylic thu được: \(82,5.{{20} \over {100}}.{{4.46} \over {342}}.{{60} \over {100}} = 5,326kg\)

Thể tích rượu 40° thu được : \(5,326.{1 \over {0,8}}.{{100} \over {40}} = 16,6l\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan