Bài 28.11 trang 78 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Người ta dùng một máy hơi nước hiệu suất 10% để đưa nước lên độ cao 9m. Sau 5 giờ máy bơm được 720m nước. Tính:

Người ta dùng một máy hơi nước hiệu suất 10% để đưa nước lên độ cao 9m. Sau 5 giờ máy bơm được 720m nước. Tính:

a) công suất có ích của máy ;

b) lượng than đá tiêu thụ. Biết nâng suất tòa nhiệt của than đá là 27.106J/kg

Giải:

a) Công có ích để đưa nước lên cao 5m

Aci = p.h = 10m.h = 10.720000.9 = 64 800000J

Công suất có ích của máy

\({P_{ci}} = {{{A_{ci}}} \over t} = {{64800000} \over {5 \times 3600}} = 3600W\)

b) Nhiệt lượng mà than đá tỏa ra:

\(\eqalign{
& H = {{{A_{ci}}} \over Q} \cr
& \Rightarrow Q = {{{A_{ci}}} \over H} = {{64800000} \over {0,1}} = 648000000J \cr} \)

Lượng than đá tiêu thụ là:

\(m = {Q \over q} = {{64800000} \over {{{27.10}^6}}} = 24kg\)


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan