Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.16 trang 56 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hoá sau :

Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hoá sau :

\(X\buildrel {\left( 1 \right)} \over
\longrightarrow C{l_2}\buildrel {\left( 2 \right)} \over
\longrightarrow X\buildrel {\left( 3 \right)} \over
\longrightarrow Y\buildrel {\left( 4 \right)} \over
\longrightarrow Z\buildrel {\left( 5 \right)} \over
\longrightarrow X\buildrel {\left( 6 \right)} \over
\longrightarrow NaN{O_3}\)

Biết X, Y, Z đều là hợp chất của natri.

Hướng dẫn trả lời:

Theo sơ đồ ta có:

X: NaCl                       Y: NaOH                    Z: Na2CO3

\((1)2NaCl\buildrel {đpnc} \over
\longrightarrow 2Na + C{l_2}↑\)

(2) 2Na + Cl2 → 2NaCl

\((3)2NaCl + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{có\,màng\,ngăn\,xốp}^{đp{\rm{dd}}}} 2NaOH + C{l_2}↑ + {H_2}↑\)

(4) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

(5) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

(6) NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bài viết liên quan