Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.35 trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Hiện nay, khoảng 2/5 diện tích đất của Việt Nam được che phủ bởi rừng. Có khoảng 7/10 diện tích rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng. Hỏi: a) Diện tích rừng tự nhiên bằng mấy phần diện tích đất của Việt Nam? b) Diện tích rừng tự nhiên bằng mấy phần diện tích rừng trồng?

Câu hỏi:

Hiện nay, khoảng \(\frac{2}{5}\) diện tích đất của Việt Nam được che phủ bởi rừng. Có khoảng \(\frac{7}{{10}}\) diện tích rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng. Hỏi:

a)     Diện tích rừng tự nhiên bằng mấy phần diện tích đất của Việt Nam?

b)    Diện tích rừng tự nhiên bằng mấy phần diện tích rừng trồng?

Lời giải:

a)     Diện tích rừng tự nhiên bằng số phần diện tích đất của Việt Nam là:

\(\frac{2}{5}.\frac{7}{{10}} = \frac{7}{{25}}\)

b)    Diện tích rừng trồng bằng số phần diện tích rừng là:

\(1 - \frac{7}{{10}} = \frac{3}{{10}}\)

Diện tích rừng tự nhiên bằng số phần diện tích rừng trồng là:

\(\frac{7}{{10}}:\frac{3}{{10}} = \frac{7}{3}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan