Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.42 trang 39 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.4 trên 10 phiếu

Thay mỗi chữ cái bằng chữ số thích hợp để nhận được phép trừ đúng.

Câu hỏi:

Thay mỗi chữ cái bằng chữ số thích hợp để nhận được phép trừ đúng.

\(\overline {d5,2c}  - \overline {8a,ba}  = \overline {c2,5d} \)

Lời giải:

Vì số chữ số ở phần thập phân là như nhau nên ta có thể bỏ đi dấu phẩy và đưa bài toán trở thành:

\(\overline {d52c}  - \overline {8aba}  = \overline {c25d} \) hay \(\overline {c25d}  + \overline {8aba}  = \overline {d52c} \)(\(a,b,c,d \in N;0 < c,d \le 9;0 \le a,b \le 9\))

Vế phải phải nhỏ hơn 10000 nên c < 2

Ta được c = 1

Suy ra d = 9

Ta có: \(\overline {1259}  + \overline {8aba}  = 9521\)

Vì 9 + a có tận cùng là 1 nên a = 2

Ta được 5 + b( nhớ 1) có tận cùng là 2 nên b =7

Vậy phép trừ đúng là: 95,21 – 82,62 = 12,59.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan