Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.11 trang 43 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

a) Kiểm tra xem hai đường thẳng AB và CD có song song với nhau không. Làm tương tự đối với hai đường thẳng AD và BC. b) Tìm điểm I sao cho ba điểm A, I, C thẳng hàng, ba điểm B, I, D cũng thẳng hàng.

Câu hỏi:

Cho Hình 8.10.

a) Kiểm tra xem hai đường thẳng AB và CD có song song với nhau không. Làm tương tự đối với hai đường thẳng AD và BC.

b) Tìm điểm I sao cho ba điểm A, I, C thẳng hàng, ba điểm B, I, D cũng thẳng hàng.

Phương pháp:

Điểm I là giao điểm của AC và BD thì ba điểm A,I,C thẳng hàng, ba điểm B,I,D cũng thẳng hàng.

Lời giải:

a) Kéo dài AB và CD về hai phía và kiểm tra. Ta thấy AB và CD không có điểm chung.

Do đó, hai đường thẳng AB và CD song song với nhau.

Kéo dài AD và BC về hai phía và kiểm tra. Ta thấy AD và BC không có điểm chung.

Do đó, hai đường thẳng AD và BC song song với nhau.

b) Nối A với C, B với D. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I.

Khi đó, ba điểm A, I, C thẳng hàng, ba điểm B, I, D cũng thẳng hàng.

Ta có hình vẽ:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan