Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.27 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Dùng thước để đo độ dài của các đoạn thẳng IA, IB,IC,ID (đơn vị milimet). Em có nhận xét gì về độ dài các đoạn thẳng đã đo?

Câu hỏi:

Dùng thước để đo độ dài của các đoạn thẳng IA, IB,IC,ID (đơn vị milimet). Em có nhận xét gì về độ dài các đoạn thẳng đã đo?

Lời giải:

IA = 18 mm

IB = 27 mm

IC = 18 mm

ID = 27 mm

Ta thấy: IA = IC; IB = ID.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan