Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài Đánh giá cuối học kì 2 trang 103, 104, 105, 106 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.4 trên 11 phiếu

Câu 1 trang 104, câu 2, 3 trang 105, 106. Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo. Viết 1 – 2 câu nêu điều em thích sau khi đọc xong bài Một chuyến đi.

Câu 1 trang 104 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trả lời các câu hỏi dưới đây:

a. Ngày hai bạn lên đường, cảnh vật thế nào? Đánh dấu  vào ô trống đặt trước ý trả lời đúng.

□ nước trong xanh          □ nước trôi băng băng

□ nước trong vắt             □ cỏ mượt rời rợi

□ đầy mây trắng               □ gió thổi hiu hiu

b. Vì sao hai bạn “nhìn không biết  chán”, “mỏi chẳng muốn dừng”? Đánh dấu  vào ô trống đặt trước ý trả lời đúng.

□ ngày đi đêm nghỉ    

□ non sông thật tuyệt vời

□ bè trôi băng băng

c. Mỗi con vật trong đoạn văn cuối được tả bằng những từ ngữ nào?

d. Em thích điều gì trong chuyến đi của hai bạn? Vì sao? 

Trả lời:

a. Ngày hai bạn lên đường:

 nước trong xanh          

 cỏ mượt rời rợi

 đầy mây trắng             

 gió thổi hiu hiu

b. Hai bạn nhìn không biết chán, mỏi chẳng biết dừng:

 non sông thật tuyệt vời

c.

– Gọng vó: đen xạm, gầy, cao, nghênh cặp chân.

- Cua: giương đôi mắt, âu yếm

- Đàn săn sắt và thầu dầu: lăng xăng, hoan nghênh

d. Em thích cảnh vật mùa thu trong chuyến đi của hai bạn. Vì qua lời kể của hai bạn, cảnh vật mùa thu vô củng sinh động và thú vị. 

Câu 2 trang 105 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm từ ngữ phù hợp trả lời cho từng câu hỏi dưới đây:

a. Khi nào bầu trời trong xanh?

b. Ở đâu mây trắng bồng bềnh trôi? 

Phương pháp:

Em đọc kĩ 2 câu hỏi để viết câu trả lời phù hợp. 

Trả lời:

a. Buổi sáng, bầu trời trong xanh?

b. Trên trời, mây trắng bồng bềnh trôi?

Câu 3 trang 105 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết 1 – 2 câu nêu điều em thích sau khi đọc xong bài Một chuyến đi. 

Phương pháp:

Em suy nghĩ và viết điều mình thích nhất vào vở bài tập. 

Trả lời:

Sau khi đọc xong bài Một chuyến đi em thích là những cảnh vật mà Dế Mèn và Dế Trũi đi qua.

C. Viết

Câu 1 trang 106 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nghe – viết:

Một chuyến đi

Một ngày cuối thu, tôi và Trũi lên đường. Hôm ấy, nước đầm trong xanh. Những áng cỏ mượt rời rợi. Trời đầy mây trắng. Gió hiu hiu thổi.

Chúng tôi, ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say đắm dọc đường. Non sông và phong tục, mỗi nơi mỗi lạ, mỗi bước dời chân mỗi thấy tuyệt vời. Nhìn không biết chán. Mỏi chẳng muốn dừng. 

Hướng dẫn:

Học sinh nghe giáo viên đọc từng cụm từ ngữ và viết vào vở bài tập.

Câu 2 trang 106 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết câu để phân biệt cặp từ sau:

dàn – giàn

Phương pháp:

Em đặt câu với từng từ trên để phân biệt nghĩa của chúng. 

Trả lời:

Đàn ve sầu kêu râm ran như một dàn nhạc.

Nhà bà em có trồng một giàn mướp.

Câu 3 trang 106 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Điền dấu câu phù hợp vào ô trống và chép lại đoạn văn cho đúng.

Ôi, tôi sắp được gặp các bạn hoa cỏ dưới gốc cây kia □ bạn 

Phương pháp:

Em đọc kĩ đoạn văn và điền dấu thích hợp vào chỗ trống. 

Trả lời:

Ôi, tôi sắp được gặp các bạn hoa cỏ dưới gốc cây kia! 

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan