Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài Tập 1 trang 101 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng 

Câu 1. Công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp được tiến hành bắt đầu vào năm

 1. 1884
 2. 1888
 3. 1897
 4. 1914

Câu 2. Đứng đầu Liên bang Đông Dương là

 1. Tổng thống
 2. Thống đốc
 3. Thống sứ
 4. Toàn quyền

Câu 3. Tổ chức bộ máy nhà nước của Liên Bang Đông Dương gồm có

 1. 3 xứ ( Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì)
 2. 4 xứ ( Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Lào)
 3. 4 xứ  Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Cam-pu-chia)
 4. 5 xứ ( Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Cam-pu-chia, Lào)

Câu 4. Các cấp chính trong Liên Bang Đông Dương bao gồm:

 1. Kì, phủ, huyện, xã
 2. Kì, tỉnh, phủ, huyện, xã
 3. Kì, tỉnh, phủ, huyện, châu, xã
 4. tỉnh, phủ, huyện, châu, xã

Câu 5. Ý nào sau đây không phải là chính sách mà thực dân Pháp thực hiện trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam?

 1. Ra sức cướp đoạt ruộng đất của nông dân để lập đồn điền, bót lột bằng phát canh thu tổ.
 2. bắt nhân dân ta phải đi phu dịch như cướp đường, đào sông, xây cầu…
 3. đẩy mạnh khai thác mỏ (than và kim loại )
 4. đầu tư vốn vào phát triển công nghiệp

Câu 6. Hệ thống giáo dục phổ thông được Thực dân Pháp chia làm

 1. 2 bậc : Tiểu học và Trung học
 2. 3 bậc : Ấu học Tiểu học và Trung học
 3. 3 bậc : Tiểu học Trung học và Trung học nghề
 4. 4 bậc : Ấu học Tiểu học, Trung học và Trung học nghề

Câu 7. Dưới tác động của khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam đã có những chuyển biến nào ?

 1. xuất hiện giai cấp công nhân
 2. giai cấp nông dân khổ cực vì bị hai tầng áp bức của đế quốc và phong kiến.
 3. tâng lớp tư sản và tiểu tư sản ra đời
 4. cả A và B và C đều đúng

Câu 8. Những giai cấp, tầng lớp ở nước ta lúc bấy giờ có thể tham gia phong trào cách mạng giải phóng dân tộc là

 1. địa chủ, nông dân, tư sản
 2. công nhan, nông dân, tiểu tư sản, tư sản
 3. công nhân, nông dân, tiểu tư sản, địa chủ vừa và nhỏ
 4. công dân và nông dân

Hướng dẫn làm bài:

1

2

3

4

5

6

7

8

3

4

4

3

3

2

4

3

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan