Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài Tập 1 trang 3 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Bình chọn:
3.9 trên 18 phiếu

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1. Ý nghĩa nào sau đây Không phản ánh đúng tình hình kinh tế ở Tây Âu trong các thế kỷ XV-XVII?

A. Nhà nước thực hiện nhiều chính sách tiến bộ để phát triển kinh tế.

B. Đã xuất hiện các xưởng sản xuất có thuê mướn nhân công.

C. Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán.

D. Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò quan trọng.

Câu 2. Thế kỷ XVI-XVII, các giai cấp mới được hình thành trong Xã Hội Tây Âu là

A. Lãnh chúa và nông dân

B. Lãnh chúa và tư sản

C. Tư sản và vô sản

D. Lãnh chúa, tư sản vô sản

Câu 3. Trong nền sản xuất mới, giai cấp tư sản có đặc điểm nổi bật gì ?

A. thế lực kinh tế yếu, bị phong kiến kìm hãm, chèn ép nên càng không phát triển được.

B. bước đầu có thế lực kinh tế, thường dựa vào đó để củng cố quyền lực chính trị.

C. Có thế lực kinh tế, nhưng không có quyền lực chính trị.

D. Có quyền lực kinh tế và chính trị

Câu 4. Ý Không phản ánh đúng tình hình nước Anh trước cách mạng là

A. nền kinh tế phát triển nhất Châu Âu

B. Nhiều quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanhtheo lối tư bản, trở thành tầng lớp quý tộc mới.

C. nhiều công ti độc quyền của giai cấp tư sản xuất hiện

D. mâu thuẫn xã hội giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế ngày càng gay gắt.

Câu 5. Kết qua nổi bật của Cách mạng tư sản Anh là gì ?

A. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản( CNTB) phát triển mạnh mẽ ở Anh.

B. Vẫn duy trì mọi đặc quyền của thế lực phong kiến, đời sống nhân dân không được cải thiện.

C. nền cộng hoà dân chủ được thiết lập ở Anh

D. thế lực giai cấp tư sản được củng cố, quyền lợi của nhân dân lao động được đam bảo.

Câu 6. Mười ba thuộc địa ở Anh được thành lập ơ Bắc Mĩ vào thời gian

A. Từ đầu thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII.

B. Từ đầu thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII.

C. Từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XVIII.

D. Từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XVIII.

Câu 7. Ngày 4-7-1776 đã xảy ra sự kiện

A. Chiến tranh bùng nổ giữa Anh và 13 thuộc địa ơ Băc Mĩ.

B. Công bố Tuyên ngôn Độc lập cua 13 thuộc địa

C. Quân đội thuộc địa thắng moojt trận lớn, tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.

D. 13 thuộc địa ban hành hiến pháp riêng của mình.

Hướng dẫn làm bài

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

C

C

A

C

B

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan