Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài tập 1 trang 41 - Viết - Ôn tập kì 2 - SBT Ngữ Văn lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài tập 1 trang 41 - Phần Viết - bài Ôn tập học kì 2, sách bài tập ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Viết đoạn văn (khoảng 10 - 12 câu) để trình bày ý kiến của em về vấn đề này.

Bài tập 1 trang 41 - SBT Ngữ Văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Cuối văn bản đọc, người viết đã nêu câu hỏi: “Mỗi chúng ta có thể và cần phải làm gì để bảo vệ môi trường sống của muôn loài và cũng là của chính mình?”. Viết đoạn văn (khoảng 10 - 12 câu) để trình bày ý kiến của em về vấn đề này.

Trả lời:

Đặc điểm và yêu cầu:

- Vấn đề được nêu liên quan đến nội dung văn bản đọc.

- Cần phải vận dụng kĩ năng viết văn nghị luận (đã học ở bài 8. Khác biệt và gần gũi) để viết đoạn văn.

- Các bước cần thực hiện:

+ Xác định rõ yêu cầu của từng bài tập

+ Chú ý về độ dài đoạn văn theo yêu cầu (khoảng 10 - 12 câu).

+ Tìm ý cho đoạn văn. Có thể nêu một số câu hỏi phù hợp với từng đề bài để xây dựng nội dung (trên cơ sở trả lời những câu hỏi ấy). Sau đây là một số gợi ý:

- Bài tập 1: Tại sao cần bảo vệ môi trường sống của muôn loài và của chính mình? Việc này có khó không? Đó là việc của cá nhân hay của mọi người? Bản thân em có thể làm được gì để góp phần thiết thực vào công việc lớn lao ấy?

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan