Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài tập 2 trang 32 SBT Ngữ Văn lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài tập 2 trang 32 Đọc mở rộng, sách bài tập ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Tìm đọc một số văn bản thông tin có nội dung gần gũi với các văn bản đã học trong bài 9.

Bài tập 2 trang 32 - Đọc mở rộng SBT Ngữ Văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Tìm đọc một số văn bản thông tin có nội dung gần gũi với các văn bản đã học trong bài 9. Trái Đất - Ngôi nhà chung. Ghi một số thông tin và ý tưởng cơ bản được gợi lên từ các văn bản mà em đã đọc vào nhật kí đọc sách.

Trả lời:

Nhật kí đọc sách:

- Ngày:…/…/….

- Tên văn bản/tác giả: Các loài chung sống với nhau như thế nào?

- Đặc điểm nổi bật: Tác giả đã thể hiện rõ “Sự thống trị hầu khắp hành tinh“ của loài người bằng cách liên tục đưa ra những số liệu cụ thể và các so sánh có độ xác thực cao. Tác giả đã sử dụng cách triển khai thông tin theo quan hệ nhân quả. Sau khi nhắc đến từng hành động tiêu cực của con người, tác giả nói ngay về hậu quả của những hành động đó.

- Câu nói hoặc đoạn văn yêu thích: “Rõ ràng, phải rất lâu nữa chúng ta mới lập được một danh sách sát thực tế hơn về những cư dân của hành tinh này”.

- Bài học rút ra: Nếu không sớm tỉnh ngộ, con người sẽ bị diệt vong, như vô số loài sinh vật khác đã bị tuyệt chủng. Đến lúc đó, Trái Đất có nguy cơ không còn là cái nôi của sự sống nữa. Chúng ta cần phải tìm cách bảo vệ môi trường sống của chính mình từ ngay ngày hôm nay.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan