Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài tập 2 trang 38 - Nói và nghe - Bài 10 - SBT Ngữ Văn lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Bài tập 2 trang 38 - Phần Nói và nghe - bài 10 - Cuốn sách tôi yêu, sách bài tập ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 2 trang 38 - Phần Nói và nghe - SBT Ngữ Văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Trình bày ý kiến vế một vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách (hoặc văn bản) đã đọc

Trả lời:

Sử dụng bài viết đã thực hiện trong bài tập 2 của phần Viết để thuyết trình cùng các bạn trên lớp.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan