Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài Tập 6 trang 9 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để thấy được sự phát triển của Cách Mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để thấy được sự phát triển của Cách Mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Hướng dẫn làm bài:

Chế độ quân chủ lập hiến ( 14/7/1789 -> 10/8/1792 ) 
- Giai cấp tư sản lên cầm quyền , vua vẫn giữ ngôi - > quân chủ lập hiến 
- Cuối 8 -1789, Quốc hội thông bản tuyên ngôn nhân quyền - dần quyền . Quyền tự do bình đẳng , quyền tư hữu tài sản 
- 9-1791, thông qua hiến pháp , xác lập chế độ quân chủ lập hiến, quốc hội là cơ quan tối cao có quyền quyết định mọi công   việc 
- 4/1792, Quân Áo , Phổ liên minh chống cách mạng 
- 19/8/1792 , Quân Phổ tràn vào nước Pháp và bắt giam vua 
Bước đầu nền cộng hòa ( 21/9/1792 -> 2/6/1793 ) 
- 21/9/1792, nền cộng hòa được thành lập 
- Xuân 1973, Anh cùng phong kiến châu Âu chống Pháp -> Nước Pháp gặp khó khăn 
- 2/6/1793, Rô-pe-xpi-e lãnh đạo nhân dân lật đổ phái Ghirongdanh 
Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-co-banh ( 2/6/1793 -> 27-71794) 
- Phái Gia-co-banh cử ra ủy ban cứu nước do Rô-pe-xpi-e đứng đầu 
- Ban hành biện pháp cách mạng -> Đáp ứng xã hội 
- 27/7/1794, tư sản phản cách mạng đảo chính 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan