Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 29, 30, 31, 32, 33, 34 trang 101 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

29. Thành phần không sống của hệ sinh thái gồm

A. các chất vô cơ như nước, không khí...

B. các chất mùn bã.

C. các nhân tố khí hậu như : nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.

D. cả A, B và C.

30. Thành phần sống của hệ sinh thái gồm

A. thực vật.                                                          B. động vật.

C. vi sinh vật.                                            D. cả A, B và C.

31. Sinh vật nào sau đây là sinh vật tiêu thụ bậc 1 ?

A. Châu chấu.                                          B. Bò, trâu,

C. Hổ, báo.                                              D. Cả A và B.

32. Sinh vật nào sau đây là sinh vật ăn thịt ?

A. Cây nắp ấm.                                          B. Bò.

C. Cừu.                                                      D. Thỏ.

33. Sinh vật nào sau đây thường là mắt xích cuối cùng của chuỗi thức ăn ?

A. Thực vật.

B. Động vật ăn thực vật.

C. Động vật ăn thịt.

D. Vi sinh vật phân giải.

34. Chuỗi và lưới thức ăn trong tự nhiên được hình thành trên cơ sở mối quan hệ nào sau đây ?

A. Quan hệ cạnh tranh về chỗ ở giữa các loài sinh vật.

B. Quan hệ sinh sản giữa các cá thể cùng loài.

C. Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật.

D. Quan hệ hội sinh giữa các loài sinh vật.

Lời giải:

29

30

31

32

33

34

D

D

D

A

D

C


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan