Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 41, 42, 43, 44 trang 46 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9

Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

41. Sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, trong đó

A. U liên kết với G, A liên kết với X.

B. A liên kết với T, G liên kết với X.

C. A liên kết với X, G liên kết với T.

D. A liên kết với U, G liên kết với X.

42. Một axit amin trong phân tử prôtêin được mã hoá trên gen dưới dạngD. A liên kết với Ư, G liên kết với X.

A. mã bộ một.                                            B. mã bộ hai.

C. mã bộ ba.                                              D. mã bô bốn.

43. Một đoạn mARN có trinh tự các nuclêôtit :

                U X G X X U U A U X A U G G U

khi tổng hợp chuỗi axit amin thì cần môi trường tế bào cung cấp bao nhiêu axit amin ?

A. 3 axit amin.                                          B. 4 axit amin.

C. 5 axit amin.                                          D. 6 axit amin.

44. Ribôxôm khi dịch chuyển trên mARN theo từng nấc

A. 1 nuclêôtit.                                                B. 2 nuclêôtit.

C. 3 nuclêôtit.                                                D. 4 nuclêôtit.

Lời giải:

41

42

43

44

D

C

C

C

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan