Câu 2 trang 82 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Sự phân bố dân cư

Sự phân bố dân cư

Trả lời:

- Mật độ dân số ở Ô-xtrây-li-a thấp nhất trong số các lục địa có người ở (3 người/km2).

- Dân cư phân bố rất không đều:

Theo vùng:

+  Khoảng 90% dân số sông tập trung trên 3% diện tích các dải đất ven biển phía Đông, Đông Nam và Tây Nam.

+ Vùng nội địa chiếm 97% diện tích hầu như không có người ở (0,3 người/km2).

Theo thành thị và nông thôn

+ Tỉ lệ dân cư đô thị cao, chiếm 85% dân số.

- Sự phần bố dân cư không đều khiến lao động sử dụng chưa hợp lí, tài nguyên thiên nhiên không được khai thác đúng mức.

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Địa lí 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan