Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 trang 49 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Các câu dưới đây đúng hay sai ?

Các câu dưới đây đúng hay sai ?

a)   Các yếu tố của khí hậu như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm không khí,.. có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố sinh vật.

O Đúng.               O Sai.

b)   Các đặc tính lí, hoá và độ phì của đất chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển chứ không ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật ,

O Đúng.               O Sai.

c)  Thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật. ’

O Đúng.               O Sai.

d)  Con người vừa có tác động tích cực lại vừa có tác động tiêu cực đến sự phân’bố sinh vật.

O Đúng.               O Sai.

Giải:

a) Các yếu tố của khí hậu như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm không khí,..có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố sinh vật.

Đúng.                                   

b) Các đặc tính lí, hoá và độ phì của đất chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển chứ không ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật

Sai.

 c) Thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật.

Đúng.                                   

d) Con người vừa có tác động tích cực lại vừa có tác động tiêu cực đến sự phân’bố sinh vật.

Đúng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan