Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 Unit 5 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.5 trên 4 phiếu

Complete the dialogues with the correct tag.

Complete the dialogues with the correct tag.

(Hoàn thành hội thoại với đuôi đúng)

a) Bill: You don't like watching sports programs on TV, do you?  (Bạn có thích xem thể thao trên tivi không?)

  Tania: No, I don't.  ( Không, tôi không)

b)Jack: Your uncle Richard is a journalist, ________ ? (Bác của bạn ông Richard là phóng viên có phải không?)

Jenny: Yes, he is. ( Vâng, đúng thế)

c) Hoa: You haven't sent any e-cards to your friends, ________ ? (Bạn vẫn chưa gửi thiệp điện tử cho bạn của bạn đúng không?)

Trung: No, I haven't.  ( không, tôi vẫn chưa)

d) Henry: Ms. Scott won't give us computer lessons next week, _______ ? (Cô Scott sẽ không đưa cho chúng ta bài giảng máy tính tuần tới đúng không?)

Tom: No, she won't. ( Không, cô ấy sẽ không đâu_)

e) Bao: There are different magazines in this newsagent, _________ ? (Có những tạp chí khác nhau ở tòa soạn có đúng không)

Vinh: Yes, there are.

f) Thuan: In the past town criers went through city streets and shouted the latest news as they were walking,_________   ? (Ở thị trấn cũ những người rao hàng  đi khắp đường phố và rao tin tức khi họ đi bộ đúng không)

Tan:Yes, they did.

g) Nhuan: You can get access to the Internet from home, ______  ? (Bạn có thể truy cập mạng ở nhà đúng không?)

Bich: Yes, I can.

h) Thuy: We didn't have a chance to see that movie, ___________ ? (Chúng ta không có cơ hội để xem bộ phim này đúng không)

Tam: No, we didn't.

i)      An: Mr. Minh will bring us the latest issue of the Sports Magazine,________ ? (Ông Minh sẽ mang tới cho chúng ta vẫn đề nóng nhất Tạp chí Thể Thao đúng không)

Toan: Yes, he will.

j) Danh: You're going to cancel the subscription for the magazine,___________ ? (Bạn sẽ hủy bỏ đăng kí mua tạp chí đúng không?)

Tai: Yes, I am.

Đáp án

a)

do you?

f) didn't they?

b)

isn't he?

g) can't you?

c)

have you?

h) did we?

d)

will she?

i) won't he?

e)

aren't there?

j) aren't you?

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan