Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 8 Unit 1 Trang 11 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Read the following part of a letter Luan’s pen pal wrote to him. Fill in each blank with the correct form of the given verb. The first one is done for you:

Read the following part of a letter Luan’s pen pal wrote to him. Fill in each blank with the correct form of the given verb. The first one is done for you: 

( Đọc phần bên dưới của lá thư mà bạn qua thư tín của Luân viết cho anh ấy. Điền vào các chỗ trống với dạng đúng của động từ được đưa. Ví dụ đầu tiên đã được làm cho bạn)

I (a) was (to be) born in Taiwan, but my father (b)________ (to be) not Taiwanese. He comes from Italy. He (c)________ (to work) in Taiwan as a businessman and (d)__________ (to meet) my mother there. In 1998, my family (e)__________ (to move) to Australia. When we (f)_________ (to arrive) in Melbourne, I didn't know anybody. I (g) __________  (to feel) lonely. In Taiwan I (h)__________ (to use to) have a lot of friends, but now I don't have anyone to talk to. So I (i)__________ (to decide) to look for friends on the Internet. I was lucky to know you and to be one of your friends. I wish we (j)________ (to live) in the same neighborhood so that we could meet and talk every day.

Đáp án

a) was                               b) is

c) worked                          d) met

e) moved                          f) arrived

g) felt                                h) used to

i) decided                          j) lived

Dịch: Tôi sinh ra ở Đài Loan, nhưng ba tôi không phải người Đài Loan. Ông ấy đến từ Ý. Ông ấy đã làm việc ở Đài Loan như một doanh nhân và gặp mẹ tôi ở đó. Năm 1998, gia đình tôi chuyển tới Úc. Khi chúng đến Melbourme, tôi không biết ai cả. Tôi cảm thấy rất cô đơn. Ở Đài Loan tôi thường có rất nhiều bạn, nhưng bây giờ tôi chẳng có ai để nói chuyện cả. Bơi vậy mà tôi quyết định tìm kiếm những người bạn qua mạng. Tôi đã may mắn khi gặp được bạn và trở thành bạn của bạn. Tôi ước sống cùng một nơi để chúng ta có thể gặp nhau và nói chuyện mỗi ngày.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan